Templom és iskola - 38. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia

I. Lónyay Hadibajnokság

Kelenföldi Barokk Esték

Házaspári csendesnap Gárdonyban

A lelkész-költő Tompa Mihály

A migráció vallási aspektusai

Luther-művek magyarul – egykor és ma

Életre szóló szerelem

Diakónia az egyéni kegyességi gyakorlatunkban