DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. július 27. kedd

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
1Kir 14 „Amint belépett... meghalt a fia” (17). Jeroboám felesége életében lépésről lépésre láthatjuk, amit mi is minden úrvacsorakor megvallunk: „bűneink miatt, büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk”. Jó, ha már élő...
1Kir 14 „Amint belépett... meghalt a fia” (17). Jeroboám felesége életében lépésről lépésre láthatjuk, amit mi is minden úrvacsorakor megvallunk: „bűneink m...
ApCsel 25,1–12   „Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemből lejött zsidók, és sok súlyos vádat emeltek ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani.” (7. v.)          &nb...
ApCsel 25,1–12   „Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemből lejött zsidók, és sok súlyos vádat emeltek ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizony...
1Móz 40, 4.6-8Jó ideig valának fogságban. [...] Beméne hozzájuk József egy reggel; látá, hogy igen bánkódnak vala. És megkérdé a fáraó főembereit, akik az ő ura házánál vele együtt fogva valának, mondván: Miért oly komor ma a ti orcátok? Mondának ...
1Móz 40, 4.6-8Jó ideig valának fogságban. [...] Beméne hozzájuk József egy reggel; látá, hogy igen bánkódnak vala. És megkérdé a fáraó főembereit, akik az ő ura házánál vele egy...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Az istenképű ember istenképe

Íráson innen és túl

Felelősséggel tartozunk

Református programok a Völgyben

Túrák és találkozások

Ami megtart

Dunamelléken

Kimondom nyíltan és baráti hangon

Az útravaló

A legtöbbre törekedni

Egységben az egyház ereje

Érteni a jelent, alakítani a jövőt

Pár-kapcsolatban

Kötődésre teremtve

Egyenlők, de nem egyformák

Receptek a jó házassághoz

Viharálló szerelem

A szövetség áldása

Az ígérettől a reményig

„Ezerszer is igen!”

Hogyan tovább?

Szóba hozzák

Gyakorlati segítség tanároknak

Áthidalni a digitális szakadékot

Milyen világra készítsük fel gyermekeinket?

Felzárkózás bezárkózás idején

Iskolai lelkigondozás karanténból

Gyermekeink

Már óvodás kortól

Az igazat kell hallaniuk

Elgyászolni valakit, aki nem jöhetett világra

A média és mi

Média: a repedezett tükör

Miért nem igazságos a média?

A média és mi: miért ragaszkodunk hozzá, ha hiteltelen?

Miből élünk?

Hálából fakad

További híreink

Csendben lét

Versenyfutás a kockás zászlóig

Gyerek kezébe való!

Legolvasottabb írásaink

Áldozatok voltak, nem bűnözők

Katolikus papból református lelkipásztor

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Megőrizni az irányítást
  • Az istenképű ember istenképe
  • A keresztyén könnyűzene útkereséséről

Portré

Az ökumené elkötelezettje
Pro Unitate in Christo díjjal tüntette ki az idei Ökumenikus Imahéten a Both Antal Teológiai és...
Olykor határokat feszeget, olykor hidakat épít, de minden esetben kilép a templomkerítésen kívülre, hogy olyanokat is elérjen, akiket korábban nem. Bóna Zoltán portréja.