DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2019. január 24. csütörtök

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Jn 4,31–38 „Nekem van mit ennem...” (32). A „testi eledel” fontos ebben a világban, de önmagában semmit sem ér, csak hízlal, megkeményít, harácsolóvá és önzővé tesz. Jézus eledele az, hogy teljesítse Isten akaratát...
Jn 4,31–38 „Nekem van mit ennem...” (32). A „testi eledel” fontos ebben a világban, de önmagában semmit sem ér, csak hízlal, megkeményít, harács...
Róm 1,24–32 “Ezek ugyan ismerik Isten végzését, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak megteszik, hanem egyetértenek azokkal, akik ezeket gyakorolják.”  (32. v.)  Nem lehet a Teremtő hel...
Róm 1,24–32 “Ezek ugyan ismerik Isten végzését, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nemcsak megteszik, hanem egyetértenek azokkal, akik ezek...
1Kir 17,9Ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.
1Kir 17,9Ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

A sárkányokat nem lehet kilúgozni

Bibliatársulatok vezetőinek találkozója Budapesten

Testvéreim a falak között

Közöttetek van

A bizalom helye

Két nappal közelebb Dél-Koreához

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

Magadban békességre lelsz

Drogprevenciós továbbképzés

Prófétai szerepben

Ami nem változik

Legolvasottabb írásaink

Lelki benzinkútjaink

Ki veszi fel a keresztet?

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • A hétköznapok liturgiája
  • Egy nap
  • Várni jó?
  • A vizek fölött
  • Miért félünk a novembertől?

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.