Vezetési tanácsok a Bibliából

Hét liturgia

Gesztenyék

Közösségben felzárkózni

Pályánk, kapcsolataink, mintáink

Pályázat lelkészi állásra

Magyarországon is megjelent az Inspiráló Biblia

„Isten népe ne legyen néma!”

Lelkészszentelés, építkezés és felélénkülő misszió

A technikai fejlődés etikai kihívásai

Cseh nap a Lónyayban – középpontban a szünidő kitalálója

Iskolapad másként

Sok apró lépéssel

Lelkészi, lelkészházaspári csendeshetek, 2020

Közel az emberekhez

A Biblia kérdez

Békesség

Asztalközösségben

Fényt, Igét, világosságot

Kötéltánc Tűrt és Tiltott határán