Hálót adni a halászathoz

Újjá lesz minden

A 24-ik órát túlléptük

Szolgálatban megerősödni

Az ismeret átadásán túl

Kossuth szíve

„Passzold vissza, tesó!”

Mielőtt a lelkész nyugdíjba vonul

Állami kitüntetésben részesült Magay Tamás professzor

Mélyrehatóan a lelkészi lét kérdéseiről

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”

Lehetőség az épülésre

Eltökélt szívű nők

Perelj, Uram, a velem perlőkkel!

Homília bűnről, bűnbánatért

Növekednek

Tragédiából áldás Krisztus keresztjén

Mi az, ami egybeköt?

Ösztön és képmutatás

A teológusok közössége összetart