Tarts meg engem!

„Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.”
Videóetűd a 16. zsoltárhoz.

 

Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! (…)  Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. (…) Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. (…) Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

(Isten fiaié a legszebb örökség/ a 16. zsoltár válogatott versei)

Videó: Harmathy Balázs
Hang: Petri Nóra