Megjelent a Kis Tükör februári száma

A Kis Tükör

Kolozsváron megjelenő református missziói havilap

2009/2. számának tartalma

Tartalom

Molnár Sára: Én és a kereszt

ÉLETNEK KENYERE
Barabás Réka: Az igazi kommunikáció

PORTRÉ
Deé Lukács Éva: A megbízatás "fentről- jött

EGYHÁZ ÉS KÖZÉLET
Sajó Norbert: Diakónia, lehet(etlen?)!

ABLAK
Mihály Krisztina: Szentség és puskacső. Teológusok tanulmányútja a Szentföldön

JÓ SZÓVAL OKTASD
Molnár Sára: Hanna-napló. Könnyű és nehéz (1.)

IFIZÓNA
Szathmáry Enikő: Egymásban és a játékban való öröm
Fodor Enikő: Tavaly is volt Várom az Urat adventi keresztyén zenefesztivál

IN MEMORIAM
Szathmáry Enikő: "Aki hisz énbennem, ha meghal is, él-

EGÉSZ-SÉG
Dr. Juhász Judit: A női változókor

VEDD ÉS OLVASD
Kiss Gábor: A tündérkedő medve

Eseménynaptár

TUDÁSTÁR
Szathmáry Enikő: Télen is a szabadban

Keresztrejtvény
Hírek

TÜKRÖM-TÜKRÖM
A pillangók születése (indián eredetmítosz)
Nádori Gergely: A lepke
Feladatok

Néhány szövegrészlet a lapszámból

"Vagyis az érdekel, hogyan lett egy csóró egyetemistából iskolaigazgató. Ez számomra is meglepő. A filozófia szak elvégzése után versenyvizsgával kerültem a máréfalvi általános iskolába, ahol történelmet és polgári nevelést tanítottam. Közben végeztem el a történelem szakot. A munkaközösség ismerős volt, mert már dolgoztam ott rövid ideig a középiskola befejezése után mint helyettesítő tanár. Nagyon befogadó tanári közösség volt. Onnan mentem katonának, és a bakaságom idején küldtek nekem egy nagy csomagot, amibe mindenki tett bele valami finomságot. Ez kitörölhetetlen élmény maradt. Örültem, hogy oda kerültem vissza, úgy mentem oda, mintha haza mentem volna. Szeretettel fogadtak, onnan kezdtük, ahol abbahagytuk: azóta is Tibike vagyok számukra, bár ma már kissé más felhanggal. Nem vagyok egy első látásra imponáló típus, inkább félénk természetű, ezért én magam is csodálkozom azon, hogy igazgatónak jelöltek.
- Lehetett onnan folytatni, ahol abbahagytátok? Hiszen a kolozsvári egyetemista időszakodban nagy változás történt az életedben, megtértél. Már nem a régi Tibike tért vissza. Hogyan fogadták az értékrend- és szemléletbeli változást? Hogyan tudod ezt érvényesíteni?
- Ez egy liberális tanári közösség, amely minden másságot eltűr. Prédikációkat én sohasem tartottam nekik, a külső jeleket látták: már nem cigarettáztam, nem vettem részt a nagy tanári bulikon. Ezt nemcsak elfogadták, hanem egyre többen kerestek meg azzal, hogy "üljünk le, és beszélgessünk-. Ezek kitárulkozó magánbeszélgetések voltak. Tíz évvel azelőtt ez egy homogén, frissen kialakult csapat volt, jókat buliztunk, szólt az Omega és az Illés, tíz évvel azután viszont már az önfelfedezés kora lejárt, családok alakultak, mindenki végezte a maga dolgát. Széthullott a csapat. Voltak olyanok is, akik belekeseredtek. Nemcsak én, ők is megváltoztak. Viszont sokan felvállalták előttem a nehézségeiket, személyes dolgaikat, gondolataikat, és ezt a bizalmat nagy megtiszteltetésnek érzem. -
(Deé-Lukács Éva: A megbízatás "fentről- jött)

"Jeruzsálemben meglátogatták Krisztus mindkét feltételezett sírját: Kelet-Jeruzsálemben, a Templomhegy lábánál a fallal körülvett kertben a protestánsok szerint hitelesnek tartott, sziklába vágott üres sírt, és Jézus katolikusok szerinti sírhelyét is, a Szent Sír-bazilikát.
Betlehemben egy palesztin baptista lelkésszel beszélgettek, aki arról mesélt nekik, hogyan lett keresztyénné, illetve arról is, hogy a muzulmán környezetben mennyire nehéz más vallásúnak lenni.
- Ahogy a muzulmán palesztinok megtudják, hogy valaki áttért közülük - idézi fel emlékeit Emese -, felszólítják, hogy térjen vissza muzulmánná. Ha ezt nem teszi meg, vagy el kell hagynia a várost, vagy megfenyegetik, hogy megölik. Amióta baptistává tért át, többször is zaklatták, megfenyegették őt és családját, párszor pedig testileg is bántalmazták. Templomát többször is megrongálták, de híveivel együtt újra és újra helyrehozták azt. Temploma ottlétünkkor is állt. Erős a hite, nem hagyja magát megfélemlíteni. Mondta, hogy ilyen körülmények között érzi meg igazán, milyen hatalmas ereje van az imádságnak. A testvéréért több mint 20 évet imádkozott, míg ő is áttért a keresztyénségre. A muzulmánok rövidesen meg is ölték új vallása miatt.
A zsidók is nehezen tolerálják azokat, akik például keresztyénné térnek át, de ők nem törnek a zsidó vallást elhagyók testi épségére vagy életére.
- Nehéz Izraelben keresztyénnek lenni - fűzi hozzá Norbert is -, főként hogy esetenként még a halált is vállalni kell érte. Csak ott tudatosult bennünk, hogy mennyivel könnyebb nekünk, hiszen mi szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat.
Kapernaumi tartózkodásuk során ellátogattak az ősi város romjaihoz. Itt elég kellemetlen incidens érte Norbertet: az őr, azt követően, hogy beszedte tőlük a belépti díjat, kijelentette, hogy nem léphetnek be a zsinagóga területére, mert rövidnadrágot hordanak, viseletükkel megszentségtelenítenék a szent helyet. Norbert kérdésére, hogy miért vette el a pénzüket, ha úgysem engedi be őket, azzal vágott vissza, hogy ne erősködjön tovább, ha nem akarja, hogy a vérével szennyezze be a kezét..-
(Mihály Krisztina: Szentség és puskacső)21x30 cm, 36 oldal. Fekete-fehér belső, színes borító, színes gyerekoldalak.
Egy lapszám ára: 3 lej /400 Ft
Előfizetés egy évre: 35 lej/4 500 Ft, fél évre: 20 lej/2 500 Ft
Kérjük, előfizetési szándékukat e-mailben, a krisztina_mihaly@koinonia.ro címen jelezzék.
A lap megvásárolható, illetve előfizethető:
a Koinónia Kiadónál (400344 Cluj, Str. Mărginaşa 42, tel.: +40-264-450119).

Egy 2004-as, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, illetve 2008-as archívum Kis Tükör csomag 25 lejbe vagy 2 500 Ft-ba kerül, megrendelhető a szerkesztőség címén.

A Kis Tükör adományokból tartja fenn magát, adományokat köszönettel elfogadunk.