Új lehetőség a lelkipásztorok pásztorálásában

2009. október 1-jétől dr. Vassné Baki Ilona a dunamelléki lelkipásztorok lelkigondozója

A Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége 2009. október 1-jétől kezdődően megbízta dr. Vassné Baki Ilona érd-parkvárosi lelkipásztort egyházkerületünk lelkészeinek lelkigondozásával. Ettől az időponttól kereshetik őt azok, akik szolgálatuk, életük dolgait meg szeretnék osztani a teljes bizalom és titoktartás jegyében.

 

Bemutatkozó önéletrajz

Vassné Baki Ilona vagyok:  1981. októberétől az Érd- Parkvárosi gyülekezet lelkipásztora.

Több helyen szolgáltam ezt megelőzően, vagy ezzel párhozamosan is: voltam egy falu és szórványaiban segédlelkész, voltam Bp. egyik nagy gyülekezetében, szolgáltam agglomerációs kisvárosban, jelenleg pedig Érd - Parkvárosban. Gyönyörködöm az Úr leleményes szeretetében, ahogyan egy prédikáló állomásból, élő, aktív gyülekezetet teremtett és ahogyan vezeti az életünket időről időre. Jelenleg több korosztályonkénti csoportban  kb. 180 felnőtt mellett 100- 120 gyermeket igyekszünk gondozni, ehhez sok ideszánt életű munkatársra volt, van szükség. A presbitérium mellett kb. 40 testvérünk vesz részt a gyülekezeti munkában. Érdeklődő testvéreinknek ajánlom a honlapunk megtekintését: parkvaros.parokia.hu
Személyes életemről: az Úr engem olyannak teremtett, hogy Ő utána  számomra a másik ember a legérdekesebb és legfontosabb. Így kaptam, igyekszem vele az Ő dicsőségére élni.
1974-ben végeztem a Bp. Teologián, ugyanabban az időben kötöttem házasságot dr. Vass Dezső közgazdász-szociológussal, akit idén tavasszal kísértünk utolsó útjára.
A teológia elvégzése után nem sokkal  - az akkori lány hallgatók által választott lelkigondozójuk lettem nyolc évre. Igyekeztem őket lelkésznői identitásuk megtalálásában és megerősítésében segíteni, hitbeli, emberi gyötrődésükben együtt gondolkodó, együtt az Igére figyelő, imádkozó „nővérük", társuk lenni.
A többféle gyülekezeti szolgálat mellett 15 évig szolgáltam telefonos lelkigondozóként.
Gyülekezetünkben most is rendszeresen történnek lelkigondozói beszélgetések.

A budapesti teologus hallgatók közt csodálkoztam és döbbentem meg  igazán, hogy mennyi sérülést, fájdalmat, sebet hordoznak - elsősorban a „papgyerekek". Gyakorló lelkészként  gyakran látom, érzékelem szolgatársaim árvaságát, az elmúlt idők lelkész tragédiái nagyon megrendítettek és - úgy gondolom - sokunkban tudatosult, hogy sürgős segítségre van szükség. A lelkigondozás sohasem lehet kényszer senkinek sem.
Megváltozott élethelyzetemben, a gyülekezeti munka mellett azt tudom mondani: itt vagyok.
(De a Gyógyító és Vígasztaló, világosságot, erőt adó: a VAGYOK!)

Elérhetőségeim:
Érd - Parkváros, Csurgói u. 4. 
06 -23 -376 -861
e-mail: vass.dezsone@t-online.hu

Skype: dr.vbakiilona

Elérési idők:
Számítógép mellett:
Skype, Msn  hétfő-szeda-csütörtök reggel: 8 - 1/2 10 (kivéve, ha hittant kell helyettesíteni ), este  ½ 10 - 11.óra között

Telefon beszélgetésre vagy személyes találkozásra:
hétfőn 9.00-16.00
szerdán 12.00-21.00
csütörtökön 9.00-16.00