„… jutalmad, hogy tehetted...”

2018. november 11-én búcsúztatta a Budapest-Budafoki Egyházközség a 2002 óta a gyülekezetben szolgáló lelkipásztorát, Nagy Pétert.

A nyugalomba vonuló lelkipásztor délelőtti igehirdetését követően délután a zsúfolásig megtelt templomban búcsúztatta el a gyülekezet szeretett pásztorát. Az igei szolgálatot végző Szabó István püspök azt hangsúlyozta, ami Nagy Péter esetében különösen is igaz: a lelkipásztori szolgálat nem ér véget a nyugdíjazással, hiszen Krisztus szolgálata, az evangélium hirdetése egész életre szóló létforma. Nagy Pétert köszöntötték a volt baranyai szolgatársak, akik felelevenítették komlói lelkészi szolgálata legszebb pillanatait. Köszöntőt mondtak a mezőpaniti testvérgyülekezet képviselői, a tanítványok, a budafoki szolgatársak, a rokonok nevében pedig az ünnepeltet gimnazista kora óta ismerő, szolgálatában is kísérő Szűcs Ferenc professzor a Bethesda-kórház diakonisszáinak jelmondatát idézte Nagy Péterre alkalmazva: „jutalmad, hogy tehetted”. Az ünnepség Nagy Péter Budafokon eltöltött évei során vele együtt szolgált mintegy tucatnyi lelkipásztor bibliai áldásával ért véget. Isten iránti hálával köszönjük Nagy Péter szolgálatát, és az Úr gazdag áldását kívánjuk életére!

Szász Lajos
lelkipásztor
 
Fotó: Papp Beáta