Minden összhangban legyen a hitemmel

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”