Az Úr építi

Elhelyezték az Építőipari Nívódíj tábláját a budapesti Ráday Ház falán. Az épületegyüttes szakrális középület kategóriában nyert elismerést nemrégiben.

Az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetége 2023. december 7-én tartott ünnepi közgyűlésén húsz építményt díjazott, közöttük szakrális középület kategóriában a 2022 őszén átadott Ráday Házat, a Dunamelléki Református Egyházkerület székházát és konferenciaközpontját, a budapesti teológia épületét és a Ráday Felsőoktatási Diákotthont magában foglaló épületegyüttest.

A nívódíj táblájának felavatására május 13-án került sor a Ráday Házban, melyen részt vettek a projekt megbízóit, kivitelezőit és alvállalkozóit képviselők is. Balog Zoltán, a dunamelléki egyházkerület püspöke az ünnepséget megnyitó áhítatában a 127. zsoltár alapján adott hálát az épületért és a díjért. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők – írja a zsoltáros. Amit építünk, nem magunknak építjük, és ez a hit lényege is. Minden, amit létrehozunk és teszünk, a következő nemzedéknek üzen. Részben azt, hogy az építtetők mit gondoltak magukról, amikor itt éltek, hogy hálásak, hogy építhettek, remélve, hogy amit létrehoztak, az túl fog mutatni rajtuk. Ezt szolgálja a Ráday Ház két esztétikai megnyilvánulása, melyekre különösen büszkék vagyunk: az esténként kívülről világító és Budapest egyik legforgalmasabb utcájáról is jól látható kereszt, illetve annak másik oldalán a kápolna, amely a háznak sem az újonnan épült, sem a megújult részében nem volt korábban.”

A püspök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az építkezést az egyházkerület részéről az elejétől a végéig kézben tartó főgondnok, Veres Sándor egészségügyi okok miatt nem lehetett jelen az ünnepségen, de hálát adott, hogy az ő munkájának is köszönhetően lett a főváros és egyházunk egyik ikonikus épülete a Ráday Ház. „Egyházkerületünk jelmondata a Legyen világosság!, ami abban is megnyilvánult, hogy a projektben résztvevők mindegyike felelősségteljesen állt a munkához. Az Ige azt mondja, hogy Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Jó tudni, hogy az építők és az épület haszonélvezői életének is van olyan dimenziója, ahol nem nekik kell építeni és tenni valamit, hanem az cselekszik, aki minden építkezés gazdája.”

Az ÉVOSZ képviseletében Kontra Jenő gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa méltatta az építkezést és a kivitelezők munkáját. „Az, hogy az épület megújult és kibővült, jóval túlmutat önmagán. Az építészet bizonyos mértékben a társadalom, mindenek felett a kultúra leképezése. A vallás összeköti az embereket, és azt a kultúrát, amit megteremtett, sokáig európai kultúraként tiszteltünk.

A szakrális építészet régebben kiemelt jelentőségű volt, mint napjainkban, a vallásos kultúra, a hitélet régen behatolt az élet minden mélységébe, a gondolkodásba, a mentalitásba, az időbe, a térbe, az oktatásba. Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat – írta Wass Albert az Üzenet haza című versében. Mi ma ezért avathatjuk fel a nívódíj tábláját a református egyház pesti fellegvárának falán” – adott hangot örömének.

A Ráday Ház tervezését végző Berzsák Zoltán, a 4plusz Építész Stúdió Kft. főtervezője elmondta, hogy átadása óta az épületet hazai és nemzetközi szakmai lapokban méltatták, számtalan rendezvénynek adott és ad otthont, és bázisa a református egyház missziójának. „Ez a díj, melyet nem kizárólag a tervezésért, a beruházásért és a kivitelezésért adnak, remekül kifejezi az épület át- és felépítését jellemző összefogást.

Egymásba kapaszkodva jutottunk lépésről lépésre, a tűzvész után lelkileg és fizikailag is nehéz helyzetből, majd a koronavírus hatásainak ismeretlenségén keresztül a gyors és minőségi beavatkozás lehetőségeit keresve a megújulás felé. Ezek közben közösen élhettünk meg csodákat, imameghallgatásokat, de nehéz helyzeteket is” – fogalmazott a tervező, megosztva, hogy a Ráday Ház a nemrég megnyílt Nemzeti Építészeti Szalonon is hatalmas poszteren kapott helyet a kiállított épületek között.

A kivitelező Laterex Kft. képviseletében Sztankov Attila vezérigazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit. „Egy projekt megvalósulásakor a nívódíj táblaavatása számomra a legszebb esemény, hiszen itt nem csak annak résztvevői, hanem egy független szakmai testület is úgy látja, hogy nem hiába dolgoztunk, hogy amit létrehoztunk, az minőségi, szép és értékelendő. Cégünk életében ez a hatodik nívódíj, de különlegesen kedves számunkra, hiszen nehéz időben kellett egy hatalmas épületet megvalósítani. 

Nagyságrendileg 15 ezer négyzetmétert építettünk fel, illetve újítottunk fel. Több mint 8000 köbméter földet szállítottunk el, több mint 77 kilométer kábelt építettek be a szakemberek. Több mint 700 tonna betonacélt, illetve 1700 lámpatestet helyeztünk el. Különleges, emberi kapcsolat alakult ki a projekt résztvevői között, amely nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy az épület ilyen minőségben tudjon elkészülni.”

Az ünnepségen került sor a tanúsítványok átadására is, melyeket az alvállalkozók képviseletében Felvári István (Lat-Elektro Kft.), Puskás András (Puskás Művek Kft.), Molnár Zsolt (Moli Build Bt.) és Horváth Péter (Stukkó Line Kft.) vett át Kontra Jenőtől.

A nívódíj tábláját Balog Zoltán, Berzsák Zoltán, Sztankov Attila és Kontra Jenő leplezte le a Ráday Házban, az ünnepség ezt követően szeretetvendégséggel zárult az épület Markusovszky tér felőli aulájában.

Fotók: Füle Tamás

A Ráday Ház építőipari nívódíjának átadásán