Az üzenet

Múzeumi szakértőkből álló nemzetközi zsűri elismerését vívta ki a budapesti Bibliamúzeum nemrégiben. A nemzetközi megméretésen arany-, ezüst- és bronzdíjat kaptak a megújult múzeum animációs filmjei.

Három díjat hozott el a Ráday utcai Bibliamúzeum az AVICOM F@IMP 2.0 fesztiválról. Az ICOM nemzetközi múzeumi szervezet AVICOM nevű alszervezete a múzeumi digitális alkalmazásokkal foglalkozik. A többek között guatemalai, mexikói, amerikai és francia zsűritagokból álló nemzetközi szakértői bizottság titkos internetes szavazással adta le voksát számos, a világ minden tájáról beérkezett pályaműre. A magyarországi református intézmény Heródes-templomról szóló animációs filmje arany-, a kenyérszaporítás csodáját bemutató interaktív prezentáció ezüst-, az Ábrahám útját végigkísérő interaktív térkép pedig bronzdíjas lett.

Előbb meg kell érteni a bibliai üzenetet, majd ahhoz társítani a modern technológiát – állítja Timár Gabriella lelkipásztor, a Bibliamúzeum vezetője. Bár a teológustól indult el az ötletek jó része, a grafikusokból, informatikusokból, művészettörténészből és belsőépítészből álló szakembergárda nélkül nem sikerült volna megvalósítani az elképzeléseket – tette hozzá. „A látogató figyelmét korszerű eszközökkel lehet megragadni. Az informatikusok figyelmeztettek például arra, hogy alig több, mint egy perces hanganyagnál hosszabbat már nem hallgatnak meg az emberek. Mindig vonzódtam a hagyományos kiállításhoz, és bevallom, egy kicsit féltem az interaktív múzeum megvalósításától. De el kellett fogadnom, hogy szükség van modernebb megfogalmazásra, hogy hívőket és nem hívőket egyaránt elérjünk a Biblia üzenetével. Télen nyílt meg a megújult kiállítás, eddigi tapasztalataink szerint fiatalok és idősebbek is szívesen töltenek időt az interaktív tárlat minden érzékszervet megmozgató elemei között.”

Ilyen például a Jarosch Imre iparművész és Teigler István ötvös közös munkájához, a Heródes-templom makettjéhez készült animációs film, amelyet a XORXOR és a Binaura informatikai csapatok jegyeznek. Ábrahám útját a Pazirik Informatikai Kft. segítségével alkották meg. Az installációban a látogató azt az utat követheti nyomon, amelyen a Szentírás szerint az ősatyát vezette végig Isten. A látogatók nemcsak arról kaphatnak képet, mit láthatott a nemzetségalapító, hanem újkori felvételeket is megtekinthetnek, amelyeken a bibliai helyszínek mai látképe szerepel. Timár Gabriella azt mondja, mindhárom díjnyertes installációt szereti, a legtöbbet mégis Samu Bencével közös munkájáról, a kenyérszaporítás csodáját elmesélő, ezüstdíjas interaktív prezentációról mesél.

„Jézus visszadobja a labdát a tanítványoknak, amikor azok azt javasolják, Jézus engedje meg, hogy a hallgatására összegyűlt tömeg élelmet szerezzen magának. Ti adjatok nekik enni – feleli a Mester. Nem hagyja magára a tanítványokat ebben a lehetetlennek tűnő feladatban, de megtanítja őket arra, hogy akkor tudnak másokat meggazdagítani, ha előbb az ő kezébe teszik le azt a keveset, amijük van. Ennek az üzenetnek a megértésétől nem hívő látogatók is elérzékenyültek egy pillanatra. Éppen az volt a célunk, hogy azokat is megszólítsuk, akik nem úgy jönnek ide, hogy egyetértenek a Biblia igazságával.”

Részben ezt a célt szolgálják a Bibliamúzeum kiállítótermében rendezett időszaki kiállítások is. „Olyan képzőművészeti alkotásokat állítunk itt ki, amelyek az evangéliumi látásmódot közvetítik. Azt reméljük, aki ide betér, lejön a múzeumba is, ahol még jobban elmélyedhet a Szentírás egy-egy részletében. De a kiállításokkal a képzőművészet iránt még egy kissé mindig zárkózott protestáns világunk felé is szeretnénk nyitni, megláttatni a szépet, az Isten által megáldott ember keze munkáját.”

Művészet és Isten-keresés elválaszthatatlanok egy múzeumvezető lelkész munkája során is – árulja el Timár Gabriella. „Elismerem: lelkészként vagyok jelen a tárlatvezetésekben. Amikor betér hozzánk egy-egy csoport, leültetjük ide, a nagy asztal köré az embereket, mesélünk egy kicsit a múzeum történetéről. Minden múzeum hordoz egy üzenetet. A mi küldetésünk, hogy együtt kinyissuk a Bibliát, és közel hozzuk az emberekhez az evangélium üzenetét. A könyvtekercsek mentén indulunk el, erre épül föl az installáció. Nemcsak az egyes kiállítási darabokról lehet ilyenkor gondolatokat átadni, hanem sokkal többről is. A teremtéstörténet kapcsán például a kamaszoknak mindig beszélek az egyediségükről. Elmondom, hogy ittlétünk e földön nem véletlen, mindenki okkal és céllal született e világra. Isten akaratából lettünk, ezért tekinthetünk egymásra is értékként. Ahogy a szüleik és a tanáraik is, úgy ők is segíthetnek megtalálni egymásban az értéket, és kibontakoztatni azt.”

A kiállítás kulcseleme a kereszt – a tárlatvezetés végeztével ez alatt időznek el a látogatók. „Az üres kereszttől eljutunk a Jézus sírját jelképező sziklabarlangig. Mindig azt gondoljuk, itt majd benézhetünk a sírba, de a meglepetés az, hogy nem benézünk, hanem bent vagyunk a sírban. Mögöttünk vannak a halál kellékei, de kimehetünk a sírból, ha hisszük a feltámadást. Ézsaiás könyvének 53. fejezete pedig arra emlékeztet minket, hogy beteljesült a prófécia a szenvedő szolgáról, Krisztusról, így tehát Isten ígéretei ránk nézve is igazak. Végül a tékozló fiú történetéhez kapcsolódó hanganyag késztet megállásra. Arról kérdez minket, hogyan is kapcsolódunk mi ebbe a történetbe.”

„Hálás vagyok Istennek, hogy megérlelődött a múzeum anyaga. Bármerre nézek, eszembe jut, mennyi harc, vívódás van ezek mögött a munkák mögött, mégis mindig békességben tudtunk együtt dolgozni” – összegez a múzeumvezető. Köszönet illeti az informatikai hardverekért a Mediatek Kft.-t, Szabó Eszter és Tordai Róbert grafikusokat, és végül, de nem utolsósorban Bán Boróka művészettörténész munkatársunkat, valamint Horváth Gyula látványtervezőt. Örülünk, hogy csapatunk egy tapasztalt közművelődési szakemberrel, a Múzeumok éjszakáját egykor Magyarországon meghonosító Molnár Lászlóval gazdagodott. Egyházi múzeumként mi mindig kicsit perifériára szorultunk, de az új munkatársunk jól beszéli a múzeumok nyelvét.”

A szakértelemre továbbra is szükség lesz, hiszen ahogy Timár Gabriella elárulta: szeretnék bővíteni a múzeum anyagát egy Pál apostol börtöncelláját idéző installációval is. „Elképzelésünk szerint Pál a filippi börtönben ülve gondolja végig, milyen utat járt be eddig, eközben pedig a látogató megismerhetné missziós munkáját, küzdelmeit, levelei fő üzeneteit.”

A legnagyobb álom egy állandó gyűjtemény létrehozása eredeti műtárgyak megvásárlásával – tette hozzá a múzeumvezető. Ám addig is térjenek be az ingyenesen látogatható Bibliamúzeumba, amely rendhagyó hittanóráknak is kiváló helyszín, és tekintsék meg az ősszel nyíló bibliatörténeti kiállítást is! Hiszen, ahogy a Bibliamúzeum hirdeti: a Szentírás nyitott könyv – az Önök számára is.

 

 

A díjnyertes alkotásokat itt tekintheti meg:

Heródes temploma (aranydíj) 

Kenyérszaporítás (ezüstdíj)
 
Ábrahám útja (bronzdíj)

 

Felvételek: Füle Tamás