Bátrabbak végre

Új helyre költözött a Református Házasság- és Családgondozó Szolgálat. A legtöbben egyéni lelkigondozást kérnek párkapcsolati problémákban, gyermeknevelési kérdésekben, gyászukban. A szolgálat munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a keresztyén házasságokban is ott húzódik a hűtlenség kérdése. Jó hír azonban, hogy sokkal kevesebb a válás, mint világi körökben.

A Református Házasság- és Családgondozó Szolgálat korábban a Bethesda Kórházban, valamint a Zsinat Abonyi utcai épületében működött, idén tavasszal pedig Budapest belvárosában, a Kálvin tér 8. szám alatt kaptak végleges otthont, ahol méltó körülmények között fogadhatják a hozzájuk fordulókat. Ugyanitt kap helyet a Gyökössy Intézet, valamint annak szakmai könyvtára is.

Mindenkinek van szerepe
Tóth János református lelkipásztor, a szolgálat vezetője azt mondja, hogy egyre nagyobb az igény a lelkigondozásra.
– Statisztikai adataink szerint a hozzánk fordulók nyolcvan százaléka egyéni lelkigondozást kér, a fennmaradó 20 százalékot párok alkotják. Igen ritka alkalom, hogy teljes családok kérnek lelkigondozást. Ennek egyik oka az lehet, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni az időpontot, amikor a család minden tagja ráér. Másrészt nem biztos, hogy mindenki úgy gondolja a családban, hogy a probléma őt is érinti, pedig fontos lenne felismerni, hogy a gondok kialakulásában mindenkinek megvan a maga szerepe. Létezik rendszerszemléletű lelkigondozás, de bízunk abban, hogy ha akár egyvalaki eljön a családból, az kihat az egész rendszerre, vagyis a családra.

Kihat a gyerekre
Tóth János azt mondja, hogy sokan gyermeknevelési kérdésekben kérnek segítséget, és biztosak abban, hogy a gyereket kell lelkigondozni.
 – Néhány beszélgetés után azonban kiderül, hogy valójában nem a gyermekkel van probléma, hanem párkapcsolati és családi gondok húzódnak meg a háttérben, ez hat ki a gyerekre. A párkapcsolati problémák érintik a legtöbb embert, de sokan küszködnek munkahelyi gondokkal, valamint azzal, hogy úgy érzik, a nagy hajtásban semmire nem elég az idejük. Többeket lelkigondozunk gyászukban, valamint válás előtt és válás után is.

A teremtett világgal
A református lelkigondozókhoz bárki benyithat a Kálvin tér utca 8. szám alatt, hogy segítséget kérjen. A szolgálat spirituális, teológiai alapokon nyugszik.
– Az emberi pszichét nem önmagában vizsgáljuk, hanem egyben a teremtett világgal. Amikor találkozunk valakivel, nem csupán azért tesszük, hogy segítsük, hanem tudatában vagyunk annak, hogy a segítség túlnyúlik az emberi határokon. Az ember akkor van a helyén, akkor van jól, ha ebben a határtalanban is megtalálja önmagát.

Bátrabbak végre
A Református Házasság- és Családgondozó Szolgálatnál négy lelkigondozó várja a lelki útmutatásra vágyókat. Új munkatársuk a közelmúltban nyugdíjba vonult református lelkipásztor, Vass Dezsőné Baki Ilona, aki egyben a dunamelléki lelkészek lekigondozója is. Baki Ilona azt mondja, egyre többen kérnek szakmai segítséget életük nehéz pillanataiban, elakadásaikban.
– Bátrabbak végre az emberek saját magukról beszélni. Keresztyén berkekben hosszú ideig nem volt illő lelki bajokról szólni, az a vélemény terjedt el, hogy ott van az Úristen, ott van kinek-kinek a hite, oldja meg maga a problémáját – elfelejtvén, hogy mindannyian emberek vagyunk. A keresztény embernek éppúgy nehéz a nehéz, és éppúgy fájdalom a fájdalom, mint bárki másnak. Ha Jézusra nézünk, akkor is kiderül, hogy neki is megvoltak maga nehézségei, dühei és emberi tulajdonságai.

A felmérések szerint a férfiak sokkal ritkábban kérnek segítséget, mint a nők. Baki Ilona azt tapasztalja, hogy problémák esetén a nők teszik az első lépést, és csak nagyon ritkán csatlakoznak hozzájuk a férfiak. A nőket leginkább az nyomasztja, hogy túl sokszínű a szereposztásuk és túl sok terhet hordoznak.
– Főként a középkorúaknál tapasztalom, hogy hordozzák a saját családjuk, gyerekeik terhét, teljesíteni kell a munkahelyen, és a szülők gondozása is rájuk hárul, ami nagy lelki és fizikai erőfeszítést jelent.

Háttérben a hűtlenség
A hűtlenség kérdéséről számos világi pszichológus azt állítja, hogy szinte minden párkapcsolatot érint. Baki Ilona szerint a keresztyén körökben általában a sokadik kérdéskörre derül ki, hogy látens vonalként ott húzódik a hűtlenség a kapcsolati feszültségek között.
– Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy amikor párt választottak és egymásra igent mondtak, miért tették. Ha házassági előkészítőre jár hozzám valaki, ezt a kérdést nagyjából tízszer felteszem, mert ha jönnek a krízisek, tudniuk kell, hogy a kapcsolat elején mit gondoltak egymásról, hiszen vissza kell kanyarodni ahhoz az érzelemvilághoz, ahhoz a lelki tartalomhoz, amiért ők házasságot kötöttek. Ebből kiindulva lehet kezdeni újra építkezni, vagy megtalálni, hogy hol csúszott el a kapcsolat és vált nehézzé a családi élet.

Súlyos, meghatározó
Magyarországon a házasságok több mint fele válással végződik. Baki Ilona elárulta a keresztyén körökben szerzett tapasztalatait.
– Saját fölmérésem szerint az egyházban a házasságok 34 százaléka bomlik fel. Számomra ez a szám azt jelenti, hogy az Úr előtti felelősség súlyos, meghatározó dolog. Talán a hívő emberek jobban figyelnek az Úristen vezetésére, és keresztyénként van esély és lehetőség a Szentlélek lelkigondozására hagyatkozni. A Lélek vezetése valóban megújíthat kapcsolatokat.

A lelkipásztorok lelkigondozásával összefüggésben azt mondja a szakember, hogy a Bethesda kórház felmérése szerint nincsenek túl jó állapotban kollégái.
– Minden területen: a családban, a szülői szerepben, a gyülekezetben, hittantanárként is próbálunk százszázalékosak lenni. A magánvéleményem kicsit ellentétes azzal, amiben teológusként nevelkedtünk, miszerint mindenben első a gyülekezet. Úgy gondolom, hogy első a családunk. Abban kell Krisztus-követőként élni, hiszen minden közösségben mindenki kicserélhető, kivéve a saját családját, házasságát vagy szülő mivoltát. Ez időbeosztásban, energiában, törődésben valóban nagyon sok energiát visz el. Ki hogyan köt kompromisszumot önmagával, a családjával, a gyülekezetével, ezt mindenki különbözőképpen éli meg. A lelkészek sokkal nehezebben kérnek segítséget, mint mások. Úgy gondolják, hogy „ott a Bibliád, ott a hited, ott az Úristen, oldd meg a gondod!” Mintha szégyellni való dolog lenne, hogy elfogyott az erőm. A hitünkben egyek vagyunk, Istenre figyelünk, akkor higgyük el azt is, hogy a lelkigondozó nem más, mint egy testvér, aki vele együtt keresi élete kiútját.

Református Házasság- és Családgondozó Szolgálat elérhetőségei:

telefonszám: 06-1-210-00-56

e-mail cím lelkigondozas@rmk.hu

postai cím és elérhetőség:1092 Budapest Kálvin tér 8.