Dr. Viczián István geológus: A tudomány teremtése

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el.

Ez az előadás nem annyira egy tudományos kérdés ismertetése kíván lenni, hanem inkább bibliai elmélkedés magának a tudomány művelésének bibliai alapjairól. Amikor Isten az Éden kertjében a föld porából megformálta Ádámot, megbízta, hogy adjon nevet az állatoknak, amelyeket ugyanúgy a föld porából formált. Ezzel tulajdonképpen a természet megfigyelésére, leírására, rendszerezésére szólította fel. A természettudomány ma napig is ezt a feladatot végzi. Fontos tudnunk, hogy a tudomány is még a bűneset előtti, paradicsomi örökségünk. Az ember ez által tud megfelelni annak az általános isteni megbízatásnak, hogy uralkodjék a teremtett világ felett, és őrizze azt. De ez minden hasznossága mellett sem oldotta meg az ember fő problémáját, az egyedüllét kérdését. Ezt csak Isten természetfeletti közbeavatkozása oldhatta meg az asszony és a házasság megteremtésével, mert ezzel jött létre az első emberi közösség és vele az emberek közötti szeretet.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.