Elhunyt id. Bán Béla

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké!”
Zsolt 73,26

Életéért és szolgálatáért Istennek hálát adva tudatjuk, hogy
id. BÁN BÉLA
nyugalmazott református lelkipásztor életének 82. évében rövid betegség után elhunyt.
A Szentháromság Istennek köszönjük gazdag és kiteljesedett életét.

Temetésére Baján, a Kálvária temetőben 2018. november 3-án, szombaton 10.30 órakor kerül sor.

Szeretettel kérjük a velünk együttérzőket, hogy koszorúmegváltásként a megjelölt számlaszámon
(11732033-20007968-00000000) a bajai gyülekezet új klenódiumát támogassák.

Értesítési cím: Bán Magdolna 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 29/b.