Elhunyt Segesváry Viktor

Segesváry Viktor (Miskolc, 1929. február 20.) teológus, nyugalmazott ENSZ-főtisztviselő, a magyar kultúra nemzetközi szinten ismert szereplője erdélyi származású volt. 

1940-44 között a család az újrakezdés reményében visszatért Kolozsvárra, de 1944 végén végleg magyar területre menekültek. Segesváry Viktor a háború után a budapesti jogi egyetemen kezdte meg tanulmányait, amelyeket 1949-ben – a keresztyén ifjúsági mozgalomban való részvétele miatt – félbe kellett szakítania.  Ezután a budapesti református teológiai akadémiára iratkozott be, itt 1954-ben végzett. Segédlelkészi éveit a Ráday Gyűjtemény Könyvtárában töltötte, és megírta a Ráday Könyvtár 18. századi történetére vonatkozó, máig alapvető monográfiát – ezt az Akadémiai Kiadó 1956-ban kiadásra jelölte, de a kötet Segesváry Viktor emigrációja miatt végül 1992-ben jelent meg Benda Kálmán gondozásában. A mű angol verzióját 2007-ben Monok István támogatásával adta ki az OSzK. A forradalom alatt Segesváry Viktor a Keresztény Ifjúsági Szövetség ügyvezető társelnöke és az Egyetemi Forradalmi Bizottság tagja volt. Emigrációját követően Genfben telepedett le, és a menekült magyar reformátusok lelkigondozását végezte, valamint folytatta tanulmányait a genfi Nemzetközi Intézetben. 1968-ban politikai tudományokból, 1973-ban teológiából szerzett doktori fokozatot. 1971 és 1994 között az UNESCO politikai és gazdasági programjainak igazgatója volt, több afrikai és ázsiai országban (többek között Algériában, Afganisztánban, Maliban) tevékenykedett. 1984-től New Yorkban élt az ENSZ Fejlesztési Programjának főtanácsadójaként. Nyugdíjba vonulása után tapasztalatainak feldolgozása foglalkoztatta: szenvedélyesen érdekelte a civilizációk közötti dialógus megvalósításának problémája, a globalizáció kérdései, a magyarság és a kisebbségi lét problémája. 2003-ban feleségével Svájcba költöztek, majd 2014-ben Budapestre. Több kötete jelent meg angolul, franciául és magyarul is, közülük Az iszlám és a reformáció 2005-ben jelent meg, önéletrajzát  (Kontinensek és kultúrák között a modern kor alkonyának idején) a Ráday Könyvtárban mutatta be 2009-ben.

Segesváry Viktor 2018. augusztus 22-én halt meg sok szenvedés után. Temetése szeptember 10-én, 13 óra 45-kor lesz a budapesti Farkasréti temetőben.

-----------------------------------------------------------

Mélységes fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, rokon és jó barát

DR. D.D. 
SEGESVÁRY VIKTOR

életének 89., házasságának 50. évében 2018. augusztus 21-én 
hosszú szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk hamvait 2018. szeptember 10-én 13.45 órakor 
a Farkasréti temetőben a református vallás szertartása szerint
helyezzük, örök nyugalomra.

A gyászoló feleség Segesváry Mónika

 

Cím: Balassi Bálint utca 9-11. II/3. 1055 Budapest.

 

 

 

 

Csatolt állományok