Felfelé törő Életfácska

Óvodájuk új épületéért, parókiájuk felújításáért, Biblia Parkjuk létrejöttéért és lelkipásztoruk beiktatásának tízéves jubileumáért is hálát adtak a gárdonyi reformátusok.

Hálaadó ünnepségre gyűltek össze egyházkerületi és egyházmegyei vezetők, városi elöljárók, a református gyülekezet családjai és meghívott vendégei az Életfácska Református Óvoda impozáns épületének udvarán, október 5-én. Az elmúlt nyolc esztendőben történelmi jelentőségű felújítások és építkezések zajlottak, amelyek a Fejér megyei település történetében is kiemelkedő jelentőségűek.

Késszé válni a palánták gondozására
„Isten akarata, hogy az Ő és egymás társai legyünk. A Teremtő közeledni szeretne hozzánk, kérdés, hogy megnyitjuk-e előtte az ajtókat. Aki igent mond Isten közeledésre, az együtt vacsorázhat vele” – idézte igehirdetésében az evangéliumi mondatot Balog Zoltán dunamelléki püspök.

„Ez a mi örökségünk, ez az alapanyag, amelyből a lelkészek, hitoktatók, óvónők, dadusok meríthetnek. Az Isten által elénk rakott táplálékból kell jóízű ételt készítenünk, hogy gyermekeink azt érezzék, ők a legfontosabbak. Az óvoda elkészült, kérdés, vajon mi készek vagyunk-e. A válasz elszomorító lehet, hiszen emberként soha nem lehetünk elég készek, de Isten készen áll arra, hogy elinduljon velünk az általa kijelölt úton.”

Ez az út gyermekeink jövőjét jelenti, ahogy a palántáknak, úgy gyermekeinknek is növekedniük kell – fogalmazott a püspök. „A mi feladatunk és küldetésünk, hogy Isten szeretetében növekedjünk és gondozzuk a gyermekpalántákat. A Biblia azt mondja kész embernek, aki betöltötte küldetését, isteni megbízatását. Így válhatnak késszé az édesanyák, édesapák, óvónők és mindenki, aki gyermekekkel foglalkozik.”

Történelmi építkezések
Az igehirdetést a gárdonyi református gyülekezet énekkarának szolgálata követte. Karl Melinda lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az egyházközségben lezajlott építkezések történetét.

„Közel száz esztendővel ezelőtt, 1927-ben Ravasz László püspök avatta fel az első óvodát Gárdonyban. Méltó utódai lehetünk, azért gyűltünk össze, hogy áldjuk és magasztaljuk az Urat, aki csodákat tett az életünkben, és akinek terve van mindnyájunkkal. Ezt a nagy tervet láthatjuk városunkban és gyülekezetünkben is – Soli Deo gloria!” – fogalmazott a lelkipásztor, aki név szerint is megköszönte az építkezésekben résztvevők munkáját, az egyházi és állami vezetők támogatását.

A parókia felújítása – a tetőtér beépítése, az épület külső szigetelése és színezése – 2019 karácsonyára készült el. A Gárdonyi Csillagok elnevezésű projekt keretén belül 9,5 millió forint pályázati összegből és 2,5 millió forint önrészből alakították ki a gárdonyi templom szomszédságában leomlott régi parókia helyén a Biblia Parkot. A tematikus park, amely üdvtörténeti imaséta, 2020 pünkösdjére készült el.

A helyiek még 2019 pünkösdjén figyeltek fel arra, hogy a templom csúcsdísze látványosan elmozdult a helyéről. Az elkorhadt, 238 éves toronysisakot kicserélték, az új sisak 2022 márciusában került fel a templomtorony tetejére. A több mint 41 millió forintos beruházást az egyházkerület 17 millió forinttal támogatta.

Az Életfácska Református Óvoda 2014-ben jött létre a Posta utcai Önkormányzati Óvoda épületén belül. Mintegy hét évvel később, 2021 márciusában indult el az új óvodaépület projektje, a befejezett épületet 2022. június 26-án adták át. Az 580 millió forintos projekt az Országos Óvoda Program keretében valósult meg, a beruházást a magyar kormány mintegy 176 millió forinttal támogatta, a gárdonyi gyülekezet 10 millió forintos önrészt vállalt. Az egykor 62 kisgyermeknek és 14 nevelőnek helyet adó óvoda ma már 100 óvodással és 20 nevelővel működik.

Tíz esztendő gyümölcsei
Valóban nagy öröm látni az elmúlt években lezajlott építkezéseket, az ünnepet tovább emeli, hogy a gyülekezet lelkipásztorát tíz évvel ezelőtt iktatták be Gárdonyban – köszöntötte a megjelenteket Tényiné Gölöncsér Éva, aki átadta Karl Melindának a gyülekezet ajándékát, a lelkipásztori palástot.  A főgondnok asszony a gyülekezetben szolgáló Oláh László lelkipásztort és Kelemen Istvánné Torda-Molnár Enikő óvodavezetőt is köszöntötte.

„Van miért hálát adnunk e mai napon, hiszen itt, Pannónia szívében a reformátusok nem tétlenkedtek, Tabajdon, Lovasberényben, Csákváron és Gárdonyban is óvodaátadásra, felújításra került sor. Bár szeretnénk felhőtlenül ünnepelni és erre sok-sok okunk van, kontinensünk és országunk felett is viharfelhők gyülekeznek. Egyházi közösségeinkre, önkormányzatainkra, családjainkra óriási terhek nehezednek, a kiutat most is az összefogásban és az Istenre való hagyatkozásban találhatjuk meg” – ezt már Tessely Zoltán országgyűlési képviselő mondta köszöntőjében.

Tóth István polgármester köszöntő szavaiban a gárdonyi önkormányzat és a református gyülekezet kiváló kapcsolatát emelte ki. „Mindez nem jöhetett volna létre a lelkipásztor asszony nélkül, akiben nagy szív és lélek lakozik. Köszönjük mindennapos fáradozását, és azokat is köszöntjük, akik együttműködtek vele. A partneri viszony kialakulása már 2012-ben elindult, az elmúlt tíz évben folyamatosan nyíltak a lehetőségek a város és a gyülekezet előtt is. Kölcsönösen hasznos megállapodás volt a református óvoda elindítása 2014-ben, azóta a város és az óvodások száma is jelentősen megnövekedett, így az óvodaügy mindig is a legfontosabbak közé tartozott az elmúlt nyolc évben. Az új óvodaépület telkére annak idején sokan pályáztak, jó döntés volt olyan célra fenntartani a területet, mint amilyen a most átadott komplexum.”

A köszöntések után Mészáros Károly színművész Móra Ferenc Szeresd a gyermeket című versét szavalta el, majd az óvodások műsora és Kelemen Istvánné Torda-Molnár Enikő óvodavezető köszöntése következett.

„Felfoghatatlan öröm számunkra, hogy nyolc esztendő után a gyermekekkel, családokkal együtt vehetjük birtokba új óvodaépületünket. Múltunk és megteremtett hagyományaink különleges felelősséget alakítottak ki bennünk, nevelőkben, ma még nagyobb ajándékként éljük meg a kisgyermekek közötti szolgálatra való elhívásunkat. Bár az elmúlt években gyermekekben és kollégákban is megújultunk, körülményeink megváltoztak, Isten azonban örök, az ő kegyelmét éljük meg nap mint nap. Az óvodánkban tapasztalható értéktöbbletből óvodásaink is meríthetnek majd későbbi életük során. Küldetésünkre, óvodánk további működésére, gyermekeink és családjaink, munkatársaink életére Isten gazdag áldását kérjük.”

Az átadóünnepség végén az óvónők és a gyülekezeti énekkar közös éneklésének kíséretében Balog Zoltán dunamelléki püspök, Hajdú Szabolcs Koppány vértesaljai esperes, Karl Melinda lelkipásztor, Tényiné Gölöncsér Éva főgondok és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő közösen vágta el a nemzeti színű szalagot az épület átadásaként. Az ünnepség után szeretetvendégség és az új épület megtekintése következett.

Az óvoda oldalsó bejáratánál található faragott szék, amelyet a Zichyújfalui Református Általános Iskola képviseletében Nagyné Valicsek Anikó és Rideg Jánosné adott át, az általános iskola és az óvoda eredményes együttműködésének szimbolikus jele.

Képek: Füle Tamás

Óvodaavatás Gárdonyban