Gudor Kund Botond: Bod Péter, a tudós lelkipásztor

Bod Péter református lelkész, egyház- és irodalomtörténész a 18. századi Erdély jeles közéleti személye volt. Nagyenyeden tanult, majd tanított. 1740-1743 között Hollandiában, Leidenben tanult.  Hollandiai tanulmányútja után előbb az olthévízi, majd 1749-ben a magyarigeni református gyülekezet hívta meg papjának, ahol húsz éven át, élete végéig, 1769-ig szolgált.Az előadás egyaránt foglalkozik tudományos és gyülekezeti lelkipásztori munkásságával.

Gudor Kund Botond korábban Magyarigen, ma Gyulafehérvár református lelkipásztora és a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, történész, négy könyv és számos tanulmány szerzője.

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában a hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.