Hitünkből értékek

Hitünkből értékek következnek – ez a címe Németh Zsolt református politikus nemrégiben megjelent könyvének. Az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének a 2002 és 2014 közötti időszakban született beszédeiből, interjúiból és írásaiból válogatott kétkötetes mű egy hívő politikus felelősségéről is sokat elárul.

Iraki háború, energiaválság, népszavazás a kettős állampolgárságról, belépés az Európai Unióba, EU-elnökség, kettős állampolgárságról szóló törvény: csak néhány jelentős politikai esemény abból az időszakból, amelyről Németh Zsolt könyve tudósít – hívta fel a figyelmet Klein András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Főosztályának főosztályvezetője a kötetek budapesti bemutatóján.
„Egyszerre kalendárium, kaleidoszkóp és füveskönyv ez a két kötet, bárhol lapozom fel, mindig találok benne üzenetet” – ezt már Trócsányi László igazságügyi miniszter fűzte hozzá. A politikus szerint Németh Zsolt egyszerre politikus és politikai gondolkodó, aki értékekre és nem napi érdekekre alapoz. Emellett külügyi munkásságát mindig a kompromisszumkeresés és a párbeszéd, valamint az európai értékek, alapjogok melletti kiállás jellemezte. „Eredményesnek csak tisztességgel érdemes lennünk” – idézett a könyvből.

Doncsev Tosó író, műfordító, szociológus méltatta Németh Zsolt szerepét a Tusványosként emlegetett (eleinte Bálványoson, majd a létszámbővülés miatt évek óta Tusnádfürdőn megrendezett) Bálványosi Szabadegyetem megalapításában, amely szerinte nemcsak a hazai, hanem az európai közéletre is hatással van. Mint mondta, a szerző határon túlra nyúló családi gyökereiből fakadóan is hiteles szereplője a magyarságpolitikának. Doncsev Tosó hozzátette: Németh Zsolt munkája nélkülözhetetlen forrásmunka a benne tárgyalt időszak külpolitikáját kutatók számára.
„A jövő mindig a múltban gyökerezik, és amit ma teszünk, az már mindig a múlt a jövő vetületén. Németh Zsolt kétkötetes breviáriuma erről a jelenbéli múltról szól” – fogalmazott Duray Miklós. A geológus, politikus szerint Németh Zsolt meghatározó a rendszerváltás utáni új magyar nemzetpolitikai gondolkodás kialakításában, amely már tekintettel van a szomszédpolitikára és beleillik a nemzetközi szövetségrendszerbe, vagyis a visegrádi négyekhez, a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való tartozásunkra is. Mint mondta, a szerző könyvében nyilvánvalóvá teszi, hogy a nemzet egységes szellemi tér. Duray Miklós szerint a kétkötetes mű a közéletben részt vevők számára kötelező olvasmány lehetne.

Bába Iván egyetemi oktató azt mondta, a Hitünkből értékek következnek című kiadvány értékét növeli, hogy fejezetei tematikus rendben követik egymást, nem pedig időrendi sorrendben, így egybefüggő, egységes gondolatrendszert alkotnak. Bába Iván több dilemmát is felvetett Németh Zsolt könyvére reflektálva. Mint mondta, a külpolitikában különösen nagy dilemma, hogyan tartható egyensúlyban az értékalapú politika az érdekérvényesítéssel. Kérdés az is – fűzte hozzá –, hogyan lehet keresztyén ember politikus, milyen szerepe lehet a közügyek formálásában, honnan meríti az erőt mindehhez, és ez milyen lehetőségeket biztosít számára. Hiszen „a hitből származik az érték, abból következik a cselekedet” – fogalmazott.
Németh Zsolt szerző köszönetet mondott a kiadvány alkotóinak, majd azt mondta: „Egy politikai közösségnek is van identitása, lelke, innen tudjuk azonosítani, kik vagyunk, és ezért kollektív felelősséggel tartozunk.” Szerinte nemcsak identitás nélkül, de szakmai kvalitás nélkül sem lehet politizálni. Saját művével kapcsolatban azt mondta, azt kézbe venni a megállás és a közös gondolkodás alkalma lehet, szerzői motivációiról pedig úgy fogalmazott: szerette volna, hogy a politikai jobboldalnak a rendszerváltás óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységét, „a mi huszonöt évünket ne mások írják meg helyettünk – ellenünk.”

Képek: Véssey Endre/ IM