Konferenciák a jövőről, jelenről és múltról

Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.

Az elmúlt időszakban sok konferencia maradt el vagy került az online térbe a koronavírus-járvány miatt. Az idén ősszel azonban újabb lendületet kaptak a személyes jelenlét mellett megtartott rendezvények, és ennek köszönhetően méltó körülmények között lehetett megemlékezni például Soli Deo Gloria Szövetség (SDG) száz évvel ezelőtti megalapításáról vagy Ravasz László püspöki beiktatásának századik évfordulójáról. Nemcsak a jubileumok kapnak azonban hangsúlyt ezen az őszön, hanem folytatódhatnak azok a konferenciasorozatok is, amelyek évről évre egyazon tematikára vagy problematikára reflektálnak, természetesen az aktuális kérdésfeltevések változatossága mellett.

Cikkünkben három őszi konferenciát ajánlunk olvasóink figyelmébe, három nagyon különböző területről. Nemcsak az köti össze őket, hogy mindhárom református egyházunk szervezeti keretein belül valósul meg, hanem az is, hogy mindhárom ékes példája annak a református tudatosságnak, amellyel múltunk, jelenünk és jövőnk társadalmi kihívásaira reflektálunk. Fókuszáljanak akár a múltra, akár a jelenre vagy a jövőre, tartozzanak bármelyik tudományághoz is, ékes példái annak, ahogyan a szűkebb és tágabb világunkhoz viszonyulunk: kritikus őszinteséggel, felelősségvállalással, kreativitással és tettrekészséggel. A konferenciákat nem fontossági, hanem időrendi sorrendben ismertetjük.

Jövő-be-fektetés – Országos Cigánymissziós Konferencia 2021 (október 15-17. péntek-vasárnap)
Egyházunk cigánymissziója jelenünket és jövőnket egyaránt meghatározza, ezért fontos, hogy ne tévesszük szem elől, milyen aktuális kihívásokkal és áldásokkal jár ez a szolgálat. Az Országos Cigánymissziós konferencia minden évben fontos mérföldköve ennek, hiszen nemcsak előadások szoktak ilyenkor elhangzani, hanem bizonyságtételek és dicsőítések is. A református cigány közösségek számára fontos esemény a tavalyi évben csak online formában valósulhatott meg a járvány miatt, s bár sokaknak adott erőt Timóteus második levele 1. fejezetének 7. verse alapján „az erő, a szeretet és a józanság lelkét” hirdetve, mindenki izgatottan várja már a személyes találkozás lehetőségét.Idén október 15. péntek és 17. vasárnap között Jövő-be-fektetés - felelősségünk a következő generációk felé címmel Berekfürdőn a Megbékélés Házában tartják meg az Országos Cigánymissziós Konferenciát. A szervezők előzetesen felhívták a figyelmet arra, hogy a helyszín és a hatályos járványügyi rendelkezések előírhatják a védettségi igazolvány meglétét, mint a konferencián való részvétel feltételét, ezért érdemes nyomon követni az ezzel kapcsolatos híreket. A mostani alkalom jelmondatát a Példabeszédek könyve 22. fejezetének 6. verse adja: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”

A tervezett programkínálatnak a lelki és szellemi feltöltekezés ugyanúgy része, mint a közösségi élmény erősítése. Az istentiszteletek és áhítatok mellett lesz dicsőítés, bizonyságtételek, előadások, kiscsoportos munkák, kerekasztal-beszélgetés, táncház, de lesz lehetőség az ismerkedése, a játékra, és olyan szabadon választható tevékenységekre, mint az íjászat, kézműves műhely, cigány nyelvismereti játékok és a bibliai szabadulószoba. A részletes program ide kattintva érhető el, a kedvcsináló videó itt tekinthető meg, a Facebook-esemény itt található. A konferencián 16 évnél fiatalabbak nem vehetnek részt.

A digitális oktatás átmentett értékei – Oktatásinformatika a felsőoktatásban konferenciasorozat (október 22. péntek, 9:00-16:30)
Az oktatásinformatika fókuszában a digitális pedagógiai kompetenciák állnak. „Minden olyan területre kiterjed, amely egy oktatót oktatói mivoltában érinthet, tehát az oktatáson túl annak előkészítésére, megszervezésére, adminisztrációra, kapcsolattartásra, értékelésre, illetve az oktató szakmai előmenetelére, képzésére és kutatási tevékenységére is” – magyarázta a fogalmat portálunknak tavaly adott interjújában Dringó-Horváth Ida, a Károli Gáspár Református Egyetem Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) Kutatóközpontjának vezetője. Nem a technika ismeretén van az elsődleges hangsúly, hanem azon, hogy tudom, mit, miért és milyen célra akarok használni.Az IKT Kutatóközpont és a KRE BTK Oktatásinformatikai Továbbképző Központ közös konferenciasorozatának célja, hogy az oktatók megosszák egymással a szakmai trendeket, módszereket, eszközöket, alkalmazásokat. A tavalyi első alkalom, amely a Kooperáció és párbeszéd a jó gyakorlatok megteremtésében címmel online lett megtartva, sikeresen elindította ezt a párbeszédet, idén pedig személyes jelenlét mellett folytatja azt. Az október huszonkettedikei Oktatásinformatika a felsőoktatásban II. – A digitális oktatás átmentett értékei című alkalom a járvány indukálta maradandó digitalizációs törekvéseket járja körbe plenáris előadások és kerekasztal-beszélgetés formájában, a közönség aktív részvételével.

A konferencián a személyes jelenlét mellett online részvétel is lehetséges. Az online résztvevők számára a szimultán kérdések, hozzászólások lehetősége is adott.
A felsőoktatásban használt E-learning-keretrendszerekhez kapcsolódó ingyenes workshopokon csak személyes jelenléttel lehet részt venni. A konferencián aktuális tananyagokat, kurzusokat, alkalmazásokat is bemutatnak a felsőoktatás minőségi fejlesztéséhez, digitális kompetenciák bővítéséhez kapcsolódóan. A helyszín a Károlyi-Csekonics Palota lesz, a személyes részvételhez védettségi igazolványt kérnek. A részletes program itt található, a Facebook-esemény pedig ide kattintva érhető el.

IV. Hagyomány, Identitás, Történelem (HIT) konferencia (november 2-3. kedd-szerda)
A „Hagyomány, Identitás, Történelem” a KRE Hittudományi Kara Egyháztörténeti Kutatóintézetének és az egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézete Reformáció Öröksége Műhelyének a közös egyház- és művelődéstörténeti konferenciasorozata. Jelentősége nemcsak abban rejlik, hogy összegyűjti a reformátusság történeti megközelítéseivel foglalkozó különféle tudományágak képviselőit, hogy a református múltat többfajta szemüvegen keresztül láttassa, hanem abban is, hogy sikerült fórumot teremtenie az anyaországon belüli és kívüli, a különböző református egyháztörténettel foglalkozó szakmai műhelyeknek. Ebből fakad a sorozat inspiráló és tanulságos sokszínűsége.Az eddigi konferenciák gyümölcsei közé tartoznak azok a tanulmánykötetek, amelyek nemcsak nyomtatott formában jelentek meg, de digitális változatuk letölthető a Reformáció Öröksége Műhely honlapjáról. Tavaly konferencia helyett podcastsorozat indult HIT Talk néven, amelyben több tudományos műhely is lehetőséget kapott, hogy tágabb diskurzust indítson kutatási témájáról. „Szeretnénk, ha megmaradna a tudományos igényesség, de a forma és a megfogalmazás érthetőbb, befogadhatóbb lenne a nem tudományos világ számára is” – fogalmazta meg portálunknak a tágabb közönség felé való nyitás lényegét Lányi Gábor. Az adások szintén elérhetőek a Reformáció Öröksége Műhely honlapjáról.

Idén ismét személyes jelenlét mellett valósul meg a konferencia. A kétnapos rendezvényre a KRE Hittudományi Kar Csopaki utcai épületében kerül sor november másodikán kedden és november harmadikán szerdán. A részvételhez még előzetes regisztráció sem kell, csak védettségi igazolvány felmutatása. A részletes program itt olvasható. A színes kínálat ismét a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, kultúrtörténet, néprajz, teológia) mutatja be a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdésfeltevéseikről eszmét cserélhessenek. Mindez nemcsak a múltra reflektál, de jelenünk és jövőnk számára is szolgálhat tanulságokkal.