Mire számíthatnak a felvételizők?

Nyílt napra várják az érdeklődőket a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, Budapesten november 24-én, valamint december 8-án, csütörtökön.

A budapesti református teológia nyílt napjain az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a felvételi alkalmassági vizsgáról, a Hittudományi Kar tanszékeiről, valamint arról, hogyan épül fel a teológia tudománya. Bemutató órákon vehetnek részt, megtekinthetik a kari könyvtárat és a megújult Ráday Házat, valamint megismerhetik a teológusok mindennapjait. Részt vehetnek csütörtökönként tartott istentiszteletükön, amelyet közös ebéd követ a nyílt nap zárásaként.

Szilágyi Sámuel negyedéves teológushallgató érdeklődésünkre elmondta: a nyílt napokon teljes körű tanulmányi tájékoztatón vehetnek részt a teológiára jelentkezők, így minden kérdésükre választ kaphatnak. Emellett a teológiai oktatásból is a közösségi életből is ízelítőt kaphatnak. „A teológiai tanárok a tanszékeken zajló munkát mutatják be néhány percben, majd az érdeklődők részt vehetnek a görög nyelv és az egyháztörténet órákon, hiszen ezekhez nem szükséges nagy előképzettség. Azért ezeket választottuk, mert alapvető részei a képzésünknek. A bibliai nyelvek azonban mumusnak számítanak a teológián. A bemutató óra talán megnyugtathatja a diákokat, hiszen találkozhatnak a tantárgy előadójával, Balla Péter professzorral. Az egyháztörténetórák pedig rendkívül jó inspirációs forrást jelentenek: Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke tartja ezeket. Érdekes előadásain sokat lehet tanulni mindabból, ami mögöttünk van.”

A teológusok életében egy-egy hetük kiemelkedő mozzanata az exhortáció és az azt követő ebéd. „A teológia nagyon bensőséges közösség is. Ez az istentisztelet és az azt követő közös ebéd az az alkalom, amikor nagy körben megélhetjük ezt a közösséget. Ilyenkor nemcsak diákok vagyunk együtt, hanem velünk vannak a professzoraink is.”

„Annak az öröme, hogy visszaköltözhettünk, belakhatjuk a Ráday Ház épületegyüttesét és újra együtt lehetünk, érződik a tanórákon, a folyosón, a tanárok közötti párbeszédben” – mondta érdeklődésünkre Siba Balázs dékánhelyettes, a Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetője. „Lett egy újdonság, ami a régi épületben nem volt, ez pedig a kápolna. Nemcsak déli áhítatok vannak már, hanem hétkezdő áhítatok is, közös imádság, a diákok maguk is szerveznek reggeli imádságokat. Adventben hajnali imádságok lesznek Papp Anette tanárnő vezetésével. Mindebben érződik a megérkezettségélmény, hiszen a diákotthont sújtó 2019-es tűzeset után volt olyan év, amikor négyszer költöztek a hallgatók. Abból adódóan, hogy a diákjaink nagy része a Ráday Felsőoktatási Diákotthon lakója lett, a pedagógiai programunk is változott. Szakmai koncepció mentén, szolgáló közösségként próbálunk meg együttműködni a hallgatókkal. Mintatantervváltás is történt, az egyházkerület javaslatára a gyakorlati év visszakerült a hatodik évre. Megpróbáltuk jobban elosztani a tantárgyakat is, hogy a terhelés egyenletesebb legyen a teológia évei alatt. Egyébként pedig nemcsak a budapesti teológián, hanem országosan is zajlik egy párbeszéd arról, hogyan lehetne a teológiai képzést olyanná tenni, hogy azzal a gyülekezetek felé leginkább tudjunk szolgálni a jelenben és majd tíz-húsz év múlva is.”

Aki most jelentkezik a budapesti teológiára, része lehet ennek a megújulásnak – zárta gondolatait a dékán. A KRE HTK nyílt napjának helyszíne a budapesti Ráday Ház (1092 Bp., Ráday utca 28., bejárat a Markusovszky tér felől). A november 24-i nyílt nap programja:

8:30-8:55           Megérkezés

9:00-9:25           Áhítat: prof. dr. Balla Péter

9:25-10:00         Tanszékek bemutatása

Ószövetségi Tanszék: dr. Kovács Enikő Hajnalka

Újszövetségi Tanszék: prof. dr. Balla Péter

Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék: prof. dr. Hanula Gergely

Egyháztörténeti Tanszék: Földváryné dr. habil. Kiss Réka

Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék: dr. Czentnár Simon

Filozófia Tanszék: prof. dr. Pethő Sándor

Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék: prof. dr. Siba Balázs

Himnológiai Tanszék: dr. habil. Papp Anette

Gyakorlati Teológiai Tanszék: dr. habil. Literáty Zoltán

10:15-10:35       Görög nyelv, három óralátogatás

10:35-11:55       Magyar egyháztörténet, két óralátogatás

11:00-11:30       Ráday Ház bejárása (kollégium, könyvtár, stb.)

11:35-11:55       Tanulmányi tájékoztató

12:00-                Exhortáció

kb. 13:00           Exhortációs ebéd, igazolások kiállítása

A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy a november 24-ei nílt napra november 22., keddig, a december 8-ai nyílt napra pedig december 6., keddig regisztráljanak. Ez ez étkezés miatt fontos, fogadják azt is, aki lekési a regisztrációt, de ebédet nem biztos, hogy tudnak számára biztosítani. A regisztrációs felületet itt érhetik el.

Képek: Hirling Bálint/ reformatus.hu, Kalocsai Richárd