Nagykátán a tiszta evangéliumért

Hosszú évtizedek után vált anyaegyházközséggé a Pest megyei település református gyülekezete. Tudják: beiktatott lelkészükkel együtt azt az örömhírt kell hirdetniük, amely csak akkor ér célba, ha tisztán, változtatás nélkül hirdetik.

Tihanyi Kristófot Takaró András délpesti esperes iktatta be a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség lelkészi állásába. Ahogy a gyülekezet gondnoka, Gál Jánosné fogalmazott, események hosszú láncolata előzte meg a március 7-i ünnepséget. Makay László több mint egy évtizednyi szolgálat után, 2017-ben elhagyta a Pest megyei települést, majd rövid ideig Faragó Dávid vezette a gyülekezet. Tihanyi Kristóf a gyülekezet mint anyaegyházközség első beiktatott lelkipásztora.

A korinthusi lelkület és Pál apostol
Takaró András a második korinthusi levél 6. részének 10. verse alapján mondta el prédikációját. „Az apostol levele a nehéz iratok közé tartozik. Pál éjszaka látomást lát, amelyben Isten a görög városba küldi. Korinthus erkölcstelenségéről volt hírhedt, ahova a különféle tájegységről érkezők magukkal hozták saját kultúrájukat. Az apostol által alapított gyülekezetben a keresztyének elfordultak a tiszta evangéliumtól, a közösség megosztottá vált. Az akkori világ számos szellemi irányzata ütötte fel a fejét, amelyek az evangélium üzenetét megmásították. Pál személyét is megtámadták, hiteltelenséggel vádolták, az apostol azonban nem ijedt meg a kétkedő hangoktól. Tudta, hogy Isten küldte Korinthusba, ahol sok népe volt a Teremtőnek.”

A gyülekezetet vezető lelkésszel szembeni kétkedés és minősítgetés korunkban is nagy kísértése a közösségeknek. „Nem egyszer tapasztaltam, hogy lelkészeinket kritizálják, megkérdőjelezik elhívatottságukat, sőt, megtérésüket is. Ez pontosan az a lelkiség, ami a korinthusiak szívében is volt. Pál apostol kiállt az elhívása mellett, nem ijedt meg a kritikus hangoktól. Az igazságot mindig ki kell mondani, néven kell nevezni a bűnöket, amelyek a gyülekezeteket terhelik. Hiba, ha elkendőzzük, amit egyértelműen ki kellene mondanunk, mert félünk, hogy megbántjuk az embereket. Életveszélyes, ha egy gyülekezet nem egységes és nem a tiszta evangéliumot hallgatja, ezért Nagykátán is a tiszta, meg nem másított örömhírre van szükség.”

„Pálnak sok-sok fájdalmat és kínt kellett átélnie hitéért, de mindig az igazság erejével hirdette az evangéliumot, és képmutatás nélküli szeretettel fordult a gyülekezeti tagokhoz. Igazságtalanul bírálták, mégsem szomorodott meg. Mi könnyen feladjuk a hitharcot, ha csak egy kis próbatétel ér is minket. Az apostol tudott szűkölködni és bővölködni, azt vallotta, hogy mindenre van ereje a Krisztusban. A legnagyobb gazdagság volt az övé, és ehhez élete végéig ragaszkodott. Kívánom, hogy a most beiktatott lelkész is ragaszkodjon Krisztushoz, csak így válhat áldássá ebben a gyülekezetben.”

Az igehirdetés után az esperes beiktatta Tihanyi Kristófot az egyházközség lelkipásztori állásába, majd a palástos lelkészek mondtak áldást a beiktatott lelkészre.

Áldást hozni
Az istentisztelet a köszöntésekkel folytatódott. Ágoston Géza nyugalmazott lelkipásztor hét hónapig szolgált helyettes lelkészként Nagykátán. „A mai nap egy anyaegyházközség nagy ünnepe. A Példabeszédek könyvében olvassuk, vezetés nélkül elbukik a nép, vezetni az tud, aki valóban képes erre. Ezt a képességet Isten adja a gyülekezetvezető lelkészeknek, hisszük, hogy ő készített fel téged nagykátai szolgálatodra. Csak a vezetett ember válhat jó vezetővé, Krisztus világosan kijelöli az utat, amelyen egy gyülekezetet vezetni érdemes. Az a közösség, amelyik nem fogadja el vezetőjét, bizonytalanságban él és elbukik. Kívánom, hogy feleségeddel együtt, ketten szolgáljátok Istent, vezetett vezetőkként.”

Ablonczy Kálmán kispest-rózsatéri lelkész köszöntőjében elmondta, a beiktatott lelkész áldássá lett előző szolgálati helyén. „Hiányzol Rózsatérről, de hisszük, hogy az általad kapott áldásokat Isten most itt akarja adni az embereknek. Dániel prófétát a Szentírás egy helyen kedves férfiúnak nevezi. Hisszük, hogy Istennek kedves férfija, gyermeke vagy. Akit Isten kedvel, az a mennyei valóságból sugároz valamit az emberekre, ezért áldjuk a Teremtőt, hisz a kedvelt férfi által maga a gyülekezet is áldássá lesz. Nem örültünk távozásodnak, de tudjuk, hogy áldást hozó lelkészként fogsz szolgálni Nagykátán, ezért alázattal fogadtuk el döntésedet. Isten lelke és szeretete óvjon és védjen szolgálatod során, hogy úgy végezd hívatásodat, ahogy Pál apostol Korinthusban.”

Hatalmas megerősítés
A gyülekezet gondnoka, Gál Jánosné is köszöntötte a lelkészt. „Éveken át tartó imádságokat hallgatta meg Isten, hiszen önálló gyülekezetként választhattunk lelkipásztort. A közös jövőt tervezzük, néha álmokat szövünk, hogy ezt egyáltalán megtehetjük, hatalmas hálaok. Az elmúlt hónapok gyümölcsei között ott vannak a családlátogatások, az igei szolgálat, a gyülekezettel való együttműködés. Imádkozunk, hogy lelkipásztori küldetését betöltve, az evangélium hirdetésében bátor és hiteles legyen, és örömmel vezesse közösségünket. Köszönjük, hogy feleségével együtt örömmel, egymást tisztelve munkálkodnak közöttünk.”Tihanyi Kristófot Tóth András római katolikus plébános is köszöntötte. Az istentisztelet végén a beiktatott lelkész válaszolt a köszöntésekre. „Amit ma átélhetünk, egész gyülekezetünk számára hatalmas megerősítés. Van létjogosultsága a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség missziójának, az itt működő közösségnek. Kérem Istent, hogy áldja meg szolgálatomat, méltatlan de elhívott szolgaként a rám bízottakért szeretnék szolgálni. Ebben már eddig is sok támogatást kaptam a gyülekezettől, a városvezetéstől és a katolikus testvérektől is, amelyet őszintén köszönök. Feladataimat szívvel-lélekkel szeretném végezni abban a reménységben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra lesz.”

 

Képek: Somogyi Csaba

Nagykátai beiktatás