Pál apostol missziós útjai és az ötödikesek

A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.

Az iskola 5.a osztálya különleges projektet kapott feladatként. A harminchárom fős osztály egyharmada készítette el kreatív módon a feladatot, amelyek között voltak ppt-k, plakátok, élőszereplős videók és animációk is, ezek közül most két videót tekinthetünk meg. A projektről, a mögötte húzódó pedagógiai célokról Bölcsföldiné Türk Emese hittantanárral beszélgettünk.

Érdekes, személyes
A hittan az online oktatás része,ám a karantén mindenhol új megoldásokra sarkallta a pedagógusokat. Az ötödikeseknek kiadott projekt is példa a kreatív internetes oktatásra.
„Az osztály számára a hittanórák élők és közösségépítők voltak sok játékkal, beszélgetéssel, ezért a járvány előtt nem éreztem szükségét a hasonló jellegű feladatoknak. A jelenlegi helyzet más, de a kreativitást, játékosságot nem akartam elhagyni a karantén miatt. Sokat gondolkoztam azon, milyen feladatot kaphatnának a gyerekek, ami személyes, érdekes számukra, és amit egyedül is el tudnak végezni. Nem szerettem volna a szülőket terhelni, hiszen a főtárgyak önmagukban is rengeteg energiát igényelnek. Az online feladat kiadása során az osztály számára már megszokott óratervhez igazodtam: éneket linkeltem az elejére, imádságra biztattam őket, majd az aktuális tananyag feldolgozása következett.”

Az ötödikesek az első keresztyének életét és Pál apostol missziós útjait tanulják.
„Nem saját ötletként adtam nekik azt a feladatot, hogy képeslapot írjanak Pál útjának egyik állomásáról, az útitárs szemszögéből. Egy másik feladatban ki kellett választani egy tetszőleges állomást, amit puzzle formájában kellett megjeleníteni, ezt a puzzle-t elküldték osztálytársaiknak és a családjaiknak, amolyan „online puzzle-levélként”. Célom az volt, hogy a missziós út mint téma kapcsolódjon az életükhöz, egyben elmélyítsem ismeretüket és hitüket is.”

„A projektre két tanítási órányi idő állt rendelkezésre, bár ezt az online létben nehéz meghatározni. Ez valójában egy hetet jelentet, ami alatt bármikor elkészíthették a feladatot, de ha valakinek több időre volt szüksége, arra is lehetősége volt. A hittan nagyobb szabadságot ad, mint például a matematika vagy a német nyelv tanulása, nem kötött rendszerről beszélünk, még akkor sem, ha Pál apostol története összefüggő eseménysor. A projektcíme Pál apostol találkozásai volt, a gyerekeknek öt megadott bibliai szereplő közül lehetett választani, akikről rövid jegyzetet és prezentációt kellett készíteniük. Ez utóbbi állhatott ppt-ből, kisfilmből, animációból, képekből, plakátból, dalszövegből, de legóanimációt is lehetett készíteni. Volt olyan diák, aki plüssállatokból készített animációs videót.”

Bizonyságtételek
Bölcsöldi Emese a kisfilmekből összefoglaló médiaanyagot vágott össze, amit későbbi órai tananyaghoz használt fel.
„Ez az ő hitük bizonyságtétele, a beküldött anyagokban megmutatkozik, mit jelentett számukra mindaz, amit Pál apostol missziói munkáján keresztül megértettek. Az ötödikesek még ragaszkodnak a hagyományos hitbeli formákhoz, de keresik a saját útjukat is, sok kérdésük van, életkori sajátosságuk, hogy már a tények is érdeklik őket.”

„Számomra az online oktatásban az a legfontosabb, hogy a gyerekek sok kiadott feladat közül választhassanak, lehetőséget kapjanak arra, hogy azzal foglalkozzanak, ami tényleg tetszik nekik. Hatalmas munkát igényel a pedagógusoktól, hogy a csoportjukat szem előtt tartva kitalálják, hogy vajon melyik gyermeknek milyen típusú feladat tetszene, és eszerint állítsák össze a feladatsort. A gyerekektől is több munkát igényel egy-egy ilyen feladat, hiszen nem mechanikusan hajtják végre, hanem gondolkozni, választani, dönteni kell. Hasonló projekteket nem lehet minden héten elkészíttetni, hiszen a gyerekeknek nincs mindig erejük a kreativitásra.”

Az osztály keretein túl
A projekt összehozta a családokat, így a közösségépítés meghaladta az osztály kereteit.
„Volt, hogy egy egész család állt össze, és közösen adtak elő egy jelenetet az Apostolok Cselekedeteiből. Arról is tudok, hogy a nagyobb kamasz testvérek segítették a kisebbeket, szereplőként beállva a videóba. Az egyik szülőről megtudtam, mennyire meglepte saját gyermeke tehetsége, munkájának színvonala.
Ebben az életkorban is nagyon sokat számít a támogató családi háttér, az élő gyülekezeti kapcsolat, ez motiválja a gyermekeket, hogy egy-egy hittanos témát mélyebben dolgozzanak fel. Akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, azok esetében különösen fontos, hogy ne csak a megszokást, hanem a hit megélését is lássák. A diákok közül volt, aki nem titkolta, hogy nem szoktak templomba járni, de nagyon értékes bemutató készített arról, milyen lenne számára az ideális gyülekezet, amelybe szívesen becsatlakozna.”

A videókat Bartha Zsigmond és Csizmadia Petra készítette.