Pályázat a teremtett világról felelősen gondolkodó közösségeknek. Ökogyülekezeti cím és díj 2020.

A környezettudatosságban elkötelezett gyülekezeteknek, egyházi intézményeknek, közösségeknek hirdet pályázatot a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma.

ÖKOGYÜLEKEZETI CÍM

Az ökogyülekezeti címre olyan kereszt(y)én(y) gyülekezetek, egyházi közösségek és intézmények, (óvodák, iskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények, idősek otthona stb.) jelentkezhetnek, amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért. Az ökogyülekezeti címhez oklevél és az ökogyülekezeti logó használatának joga jár.

Mit kell tennünk azért, hogy közösségünk ökogyülekezetté válhasson?

Az ökogyülekezetek önkéntes alapon betartják az alábbi alapvető célokat, mind lelkiekben, mind a gyakorlatban.

 • Megünneplik a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét). 
 • Évente legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tartanak. 
 • Rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért. 
 • Gyönyörködnek az ajándékba kapott teremtett világ szépségében. 
 • A teremtett világ megőrzésében globálisan gondolkoznak és lokálisan cselekszenek. 
 • Erőforrásainkat mértékletesen és takarékosan használják. 
 • Teremtett társainkra, a növényekre és állatokra is tekintettel vannak. 
 • Krisztusi szeretettel fordulnak a gyengék és elesettek felé. 
 • Hétköznapi működésükben és szolgálataikban is törekszenek a teremtésvédelemre, például: (újrapapírt használnak, kétoldalas nyomtatásban; elsősorban elektronikus levelezést folytatnak; felhívják a figyelmet a felesleges nyomtatás elkerülésére, energiatakarékos izzókkal világítanak, nem pazarolják a vizet stb. )
 • Vállalják, hogy beszámolnak a teremtésvédelmi eseményekről; a prédikációkat, gondolatokat, imádságokat megosztják az ökogyülekezeti közösséggel; bekapcsolódnak a Károli Gáspár Református Egyetem Ökogyülekezeti Műhely programjaiba.  

ÖKOGYÜLEKEZETI DÍJ

Azok az ökogyülekezetek, amelyek három éven keresztül megvalósítanak egy általuk kidolgozott teremtésvédelmi programot is, jó példát mutatva a teremtett világ megőrzéséhez, ökogyülekezeti díjra is pályázhatnak. Fontos szempont, hogy a közösség minél több tagja részt vegyen benne.

A pályázati folyamat három lépcsős: 

 1. 1. Ökogyülekezeti cím elnyerése; 
 2. 2. Három évre szóló teremtésvédelmi program-terv benyújtása az Ökogyülekezeti Tanácshoz; 
 3. 3. A harmadik év végén beszámoló a teremtésvédelmi program megvalósulásáról. A beszámolót az Ökogyülekezeti Tanács fogadja el, és dönt az ökogyülekezeti díj adományozásáról. 

Az Ökogyülekezeti díj az oklevélen és logó használatának jogán felül egy plakettben fejeződik ki, továbbá jogosult a közösség arra, hogy honlapjukon, intézményeikben közzé tegyék a „díjazott ökogyülekezet” megjelölést.  

Ajánlások, ötletek a program-alkotáshoz (nem kötelező formátum).

I. Gyülekezet/intézmény jelenlegi „teremtésvédelmi állapota”, állapotfelmérés:

- teológiai értelemben vett öko-állapot

1. imádkozás, liturgia stb.
2. rendszeres előadások, megbeszéléssel, fórumok
3. tanulmány vagy könyv ismertetése

II. Gyülekezet/intézmény adottságai, lehetőségei:

- fizikai /gyakorlati értelemben vett öko-állapot

 1. ismeretterjesztés, informálás környezetünk állapotáról
 2. cselekvési terv a közösség ökológiai lábnyomának csökkentésére
 3. épületek (gyülekezeti ház/terem) energetikai (világítás, fűtés, szigetelés) állapota; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez.
 4. az épületekben mennyire takarékos a vízfogyasztás; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez
 5. van-e szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás stb.; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez
 6. a (templom)kert állapota, növények (fák, cserjék, virágok) állapota, élőhelyek változatossága, mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez
 7. madárbarát (templom)kert kialakítása, madáretetők, madárodúk kihelyezése. A nagy üvegfelületekre madárriasztó matricák kihelyezése

- közösségi értelemben vett öko-tudatos állapot jelenleg, jövőbeli tervek

1. gyermekekkel való foglalkozás, ifjúsági munka, ökotábor stb.
2. gyülekezeti kiscsoportok, ökokör
3. lehetőség szerint minden korosztállyal értessük meg az ökogyülekezet, a teremtésvédelmi gondolkodás és szemlélet fontosságát
4. testvérgyülekezeti kapcsolatok; hazai, Kárpát-medencei, nemzetközi kapcsolatokban is jelenjen meg a teremtésvédelmi gondolat

 

A jelentkezési lapokat, teremtésvédelmi programokat az info@okogyulekezet.hu címre várjuk.  

Jelentkezési határidő: szeptember 10.

Az ökogyülekezeti cím és díj adományozásáról az MRE Ökogyülekezeti Tanács dönt. Kihirdetése a Teremtés hetén történik, szeptember utolsó és október első vasárnapja között.  

További információk: www.okogyulekezet.hu; facebook/okogyulekezet

Mutass példát a teremtett világgal való jó gazdálkodásban! Csatlakozz és jelentkezz!