Szemkeő Gábor: Az abortuszról keresztyén szemmel

Bár a hívő ember számára vélhetően egyértelmű Isten terve a magzati élettel kapcsolatban, mégis, ennek a világi nyilvánosság előtt igen kevéssé ad hangot. Szemkeő Gábor, a Citizen Go magyarországi munkatársa előadásában arra keresi a választ, hogy meddig terjed az Istennel járó ember felelőssége az élet védelmében.  Az Ige mérlegén vizsgálja a társadalmi szerepvállalás lehetőségeit és határait.

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. képillusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.