Templomnyitogató - kezdőknek is!

A szülők gyakran elviszik csemetéiket gyermek-istentiszteletre, de ők maguk nem mennek be a templomba, inkább elintézik addig a bevásárlást vagy beülnek a közeli kávézóba. Hogyan lehet bevonzani a családokat az istentiszteletre? A hagyományostól eltérő templomnyitogató istentiszteletet tartanak a kecskeméti reformátusok havonta egy alkalommal. Könnyed hangvétel, bábozás, sok-sok közös ének, de hogy mit keres Fruzsi kutya az istentiszteleten? Kérdéseinkre Komádi Róbert református lelkipásztor válaszolt.

Milyen igény hívta életre a templomnyitogató istentiszteletet?

Számos olyan gyerek jár a Kecskeméti Református Általános Iskolába és az önkormányzati iskolákba, akiknek szülei távol vannak az egyháztól, nem tartoznak egyetlen gyülekezethez sem. Ezekhez a családokhoz szeretnénk közelebb vinni az evangéliumot. A Kecskeméti Református Általános Iskola hitoktatóinak ötlete alapján és az ő támogatásukkal indítottuk el a templomnyitogató elnevezésű istentiszteletet. A családokra tekintettel ezt az alkalmat nem a templomban, hanem a református újkollégium dísztermében tartjuk. Korábban azt is észrevettük kolléganőmmel, Boros-Pintér Nóra iskolalelkésszel, hogy sok szülő beviszi csemetéjét a gyermek-istentiszteletre, de ők maguk nem mennek be a templomba, hanem inkább bevásárolnak addig vagy beülnek a közeli kávézóba.

Megkérdezték már, mi az oka, hogy a templomba nem mennek be, hanem inkább kávézgatnak?

Sok szülővel beszélgettünk erről, azt mondják, hogy idegennek, sőt sokszor félelmetesnek tartják a templomot, mert fogalmuk sincs, hogyan kell ott viselkedni. Feszélyezve érzik magukat. A templomnyitogatóval éppen azt szeretnénk, hogy feloldódjanak, megismerjék a református istentiszteletet és később már nyugodt szívvel elmenjenek a templomba is. A templomnyitogatóra sokan járnak olyanok is, akik korábban sosem voltak templomban.

Hogyan zajlik ez a hagyományostól eltérő istentisztelet?

A liturgia szinte ugyanaz, mint egy hagyományos istentiszteleten, de sokkal játékosabban, könnyedebben juttatjuk el az evangélium üzenetét a családokhoz. A templomnyitogató elhagyhatatlan figurája Fruzsi kutya. A kutyusbábot először az egyik tanítónő személyesítette meg, most pedig a Pálmácska óvoda óvónője bújt Fruzsi kutya bőrébe. Minden év elején új szolgálócsapat áll fel, és viszi végig a tanévet. Vannak köztük pedagógusok, szülők, de olyanok is, akik egyszerűen csak szeretnek itt lenni.

Azt mondja, hogy szerepel minden hagyományos liturgiai elem az istentiszteleten, de akkor hogyan képzeljük el azt a játékosságot, amiről beszélt?

Ugyanúgy énekléssel, igei köszöntéssel kezdünk, imádkozunk, igét olvasunk, de az igehirdetés jellege, stílusa eltér a megszokottól, hiszen először a lelkipásztor és Fruzsi kutya párbeszéde hallható. Általában a lelkész kérdez és Fruzsi kutya válaszolgat, sőt gyakran bevonjuk a gyerekeket is, aztán szerepcsere következik: Fruzsi kutya egy-egy problémával, kérdéssel, megoldandó feladattal fordul a lelkészhez. Ezekre a felvetődő kérdésekre szeretnénk feletetet adni az adott Ige mondanivalójával. Sokat adunk a zenére, mindig hangszeres kísérettel, gitárral, zongorával énekelünk.

Negyedik éve tart a templomnyitogató. Milyen tapasztalataik vannak?

Nagyon megkedvelték a templomnyitogatót a családok. Az egyik tanév végén, egy apuka megkérdezte tőlünk, hogy mit csináljanak vasárnaponként, ha a nyári szünetben nem lesz templomnyitogató? Megértettük, hogy folyamatosságra van szükség, ezért minden hónap első vasárnapján a templomban úgynevezett Nyitott Templom istentiszteletet tartunk ugyanebben az időpontban. Vagyis az első évben nyitogatjuk a templomajtót még a kollégiumban, majd attól kezdve már valóban a templomban várjuk a családokat, de még mindig a családokra szabva alakítjuk a liturgiai elemeket.

Milyen istentiszteleti formát jelent ez?

Egyrészt még mindig könnyedebb hangvételt, sok illusztrációval, másrészt a hagyományosnál rövidebb igehirdetést. Fontos része a Templomnyitogató és a Nyitott Templom alkalmaknak a bizonyságtétel is, amikor egy-egy gyülekezeti tag beszél a hitre jutásáról vagy élete egy olyan eseményéről, amiben megtapasztalta Isten jelenlétét, segítségét. Mivel családokban gondolkodunk, arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Szeretnénk, ha a szülők nem éreznék kényelmetlenül magukat attól, ha mondjuk, a gyerek már fészkelődik.

Valószínűleg kis gyülekezetté, közösséggé formálódott a templomnyitogató közönsége. Lehet, hogy nehéz számukra a váltás, a beilleszkedés egy új közösségbe, ha már innen kinőttek.

Igen, ez valószínűleg így van, ezért is szeretnénk, ha ezek a kis közösségek együtt mennének tovább a szolgáló csapattal a templomba és egy nagyobb gyülekezet részévé válnának. Szívesebben csatlakoznak a kecskeméti gyülekezethez, ha ott megtalálják a templomnyitogatón megismert régi arcokat.

Tudják, hogy kik járnak a templomnyitogató alkalmaira?

A református iskolában nagyjából száz gyerek tanul minden évfolyamon. A Templomnyitogató alkalmait az első osztályos gyerekek és családjaik látogatják. Az istentiszteletekre körülbelül százan jönnek el. Abban mindenképpen jó lenne előrelépni, hogy az önkormányzati iskolákból is jöjjenek a gyerekek, hiszen mindenkit szeretettel várunk. Ebben még nekünk van tennivalónk, hiszen minden családnak meghirdetjük a templomnyitogatót, akik első osztályba viszik a gyereküket.

Mi történik, ha felső tagozatba lépnek a gyerekek?

Ez kemény dió, mert amikor ötödikbe mennek, már sokkal nehezebb megmozdítani a családokat, hogy járjanak el együtt templomba.

Miért, mi változik a negyedik és az ötödik között, mi ez a fordulópont?

Talán a gyerekek gondolkodásában is bekövetkezik változás, és a felnőttek is könnyebben elengedik a gyerekek kezét, ha már önállóbban végezhetik a feladatukat, egyedül közlekednek. Egy tíz-tizenegy éves gyerek még lehet, hogy nem szívesen megy el egyedül templomba, elképzelhető, hogy tart a többiek negatív visszajelzéseitől. Ez egy nagy kihívás, amiért sokat kell imádkozni és tenni.

Lehet, hogy majd egyszer erre is kitalálnak egy speciális istentiszteltet?

Nagyon reméljük, hogy igen.

Vannak olyan családok, akik a templomnyitogatón kezdtek, és megmaradtak a kecskeméti gyülekezetben?

Nagy öröm számunkra, hogy vannak családok, akik a gyülekezet lelkes tagjaivá váltak azóta. Néhányan közülük évek óta elkötelezett tagjai a nyitott templom szolgáló csoportnak. Szeretnénk, ha ez a szám évről évre növekedne. Ehhez kérjük minden imaközösségen Isten Lelkének munkálkodását mind a családokban, mind a szolgálókban. A templomnyitogató alkalmait minden hónap első vasárnapján délelőtt 11 órakor tartjuk a kecskeméti református újkollégium dísztermében. Mindenkit szeretettel várunk!